QUY ĐỊNH BẢO HÀNH CỦA FURNISTORE.VN

-    Việc bảo hành sẽ có hiệu lực tính từ ngày mua hàng.
-    Biên lai mua hàng gốc sẽ được coi là phiếu đảm bảo đã mua hàng công ty.
-    Chế độ bảo hành sẽ không áp dụng cho những sản phẩm bị bảo quản và lắp ráp không chính xác, sử dụng không hợp lý, lạm dụng, sử dung sai, thay đổi, hay làm vệ sinh không đúng quy cách hay với dụng cụ làm vệ sinh không phù hợp. Chế độ bảo hành cũng không áp dụng cho những hao mòn, rách, vết cắt hay xước, va chạm hay tai nạn. Bảo hành cũng không áp dụng đối với những sản phẩm bị để ngoài trời hay trong môi trường ẩm ướt hoặc nếu sản phẩm đó bị sử dụng không theo đúng chức năng (trừ khi đã được nói rõ...) Chế độ bảo hành này hướng đến lợi ích của những người tiêu dùng của sản phẩm và không được chuyển nhượng lại đượcChế độ bảo hành sẽ không áp dụng hao mòn gây ra bởi việc bảo quản và lắp ráp không chính xác, sử dụng không hợp lý, lạm dụng, sử dung sại, thay đổi, hay làm sạch không đúng quy cách hay với dụng cụ làm sạch không phù hợp, sản phẩm bị mòn, rách, bị vết cắt hay xước, nấm, va chạm hay tai nạn.
-    Chế độ bảo hành không áp dụng được đối với sản phẩm trưng bày đã bán.
-    FURNI STORE sẽ kiểm tra sản phẩm và quyết định xem liệu phản ánh của bạn về sản phẩm có nằm trong quyền hạn bảo hành hay không. FURNI STORE cũng có quyền quyết định trong việc giải thích các điều kiện bảo hành chất lượng trong tài liệu này.
-    Nếu sản phẩm của bạn có một sửa chữa hoặc thay thế, nằm trong phiếu bảo hành với các dịch vụ được đề cập trong bảo hành này không được gia hạn do đó quá thời hạn quy định bảo hành gốc.
-    Nếu hư hỏng xảy ra mà FURNI STORE  không thể tìm thấy các vật liệu giống hệt nhau hoặc các bộ phận trong thời gian quy định để sửa chữa hoặc thay thế, FURNI STORE sẽ cung cấp nguyên liệu hoặc các bộ phận của phẩm chất và tính năng tương đương như sản phẩm thay thế.
-    Nếu sản phẩm đã được sử dụng trong 2 năm hoặc hơn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ 50% giá mua đối với phụ kiện thay thế ( chi phí khấu hao là 50% hoặc hơn)
-    FURNI STORE  duy trì quyền thay đổi điều kiện bảo hành mà không có thông báo trước.
 

                                               
 
Follow us on Facebook f
Thành viên đăng nhập
Tài khoản: (*)
Mật khẩu: (*)
+ Quên mật khẩu vui lòng ấn vào đây
+ Chưa có tài khoản ? Đăng ký